ΠΛΕΚΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ WELCOME

Αυτό για το δωμάτιο του Κωνσταντίνου...
Κι αυτό για το δωμάτιο της Θεώνης